Nieuwe pagina’s toegevoegd

Twee nieuwe pagina’s zijn toegevoegd aan de site. Een pagina met de antwoorden op veelgestelde vragen (spreekt voor zich) en de pagina ‘wet- en regelgeving’, waar nader ingegaan wordt op de rechtsbronnen die ten grondslag liggen aan de systematiek van grensoverschrijdende zorg. Deze informatie is zeer nuttig als aanvulling op hetgeen op de algemene informatiepagina besproken wordt.